gor
29 آبان 1401 - 07:00

رفع مشکلات مردم در حوزه سلامت در مناطق محروم و کم برخوردار توسط بسیج جامعه پزشکی

رئیس بسیج جامعه پزشکی وزارت بهداشت گفت: بسیج جامعه پزشکی در هنگام بروز حادثه هایی مانند سیل و زلزله و در بحران به کمک مردم آمده و اقدامات قابل قبولی را انجام داده است. سلیمان حیدری گفت: یکی از اقدامات بسیج جامعه پزشکی رفع مشکلات مردم با استفاده از توانمندی ها به خصوص در مناطق کم برخوردار و محروم کشور است. در این راستا قدم های خوبی برداشته شده است. سلیمان حیدری گفت:یکی از اقدامات بسیج جامعه پزشکی رفع مشکلات مردم با استفاده از توانمندی ها به خصوص در مناطق کم برخوردار و محروم کشور است. در این راستا قدم های خوبی برداشته شده است.به گفته وی در حال حاضر بسیج جامعه پزشکی در هنگام بروز حادثه هایی مانند سیل و زلزله و در بحران به کمک مردم آمده است. به گفته وی در حال حاضر بسیج جامعه پزشکی در هنگام بروز حادثه هایی مانند سیل و زلزله و در بحران به کمک مردم آمده است.حیدری گفت: پزشکان بسیجی در حوزه تخصصیشان اقدامات قابل قبولی را انجام داده اند. حیدری گفت: پزشکان بسیجی در حوزه تخصصیشان اقدامات قابل قبولی را انجام داده اند.او افزود: بسیج جامعه پزشکی به غیر از خدمت رسانی به مردم در مناطق کم برخوردار و محروم، در حوزه های فرهنگی و علمی کارنامه خوبی دارد و در حوزه پژوهش اقدامات موثری را انجام داده است. در زمینه انجام کارهای نظارتی و پژوهشی در حیطه های مورد نیاز وزارت بهداشت، بسیج جامعه پزشکی می تواند اقدامات خوبی را در این خصوص رقم بزند. او افزود: بسیج جامعه پزشکی به غیر از خدمت رسانی به مردم در مناطق کم برخوردار و محروم، در حوزه های فرهنگی و علمی کارنامه خوبی دارد و در حوزه پژوهش اقدامات موثری را انجام داده است. در زمینه انجام کارهای نظارتی و پژوهشی در حیطه های مورد نیاز وزارت بهداشت، بسیج جامعه پزشکی می تواند اقدامات خوبی را در این خصوص رقم بزند.او گفت: بسیج جامعه پزشکی از پزشکان و پرستاران و سایر حرف جامعه پزشکی تشکیل شده است. یکی از وظایفش ارائه خدمات تخصصی به مردم و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی است. او گفت: بسیج جامعه پزشکی از پزشکان و پرستاران و سایر حرف جامعه پزشکی تشکیل شده است. یکی از وظایفش ارائه خدمات تخصصی به مردم و مراجعه کنندگان به بیمارستان ها و مراکز درمانی است.باشگاه خبرنگاران جوانعلمی پزشکیبهداشت و درمان
شناسه خبر: 867067